• .
  • .
  • ..
  • ..
  • ...
Pagina laadt...

Ruimte om te denken

AANBOD
• Filosofische retraite met Harm van der Gaag
• Leer dialogen voeren vanuit een filosofische houding
• Ontdek dialectisch denken
• Twee dagen in Nederland of vijf dagen in Italië
• In een kleine groep met andere bestuurders en executives
• Plenaire sessies en individuele begeleiding

MAAK EEN BELAFSPRAAK VOOR OVERLEG

dialoog en dialectiek

geven ruimte aan je denken


Een metafoor: hoe hoger in de pyramide, hoe krapper het wordt, dus hoe kleiner je armslag. Nog één: hoe hoger op de ladder, hoe ernstiger de gevolgen van een misstap. Als bestuurder ontbreekt het je vaak aan ruimte. En ook aan tijd. Maar dat zijn wel de dimensies waarbinnen alles wat je wilt realiseren vorm moet krijgen.

Meer ruimte en meer tijd verwerf je niet door de zoveelste efficiency-slag, maar door aandacht te geven aan hoe je denkt. Wat zijn de begrippen en waarden waarmee je oordelen vormt over wat er speelt? Welke denk-bewegingen maak je daarbij? Zijn die efficiënt?

Mensen die met Harm hebben gewerkt zeggen dat het ontwikkelen van je denken volgens zijn aanpak lucht geeft, vrijheid, ruimte. En ook tijd, want je komt eerder tot nieuwe inzichten.

Een filosofische retraite geeft je middenin je drukke bestaan ruimte om te denken. Niet alleen tijdens de twee dagen (in Nederland) of vijf (in Italië) die zo'n retraite duurt, maar als een blijvende basis. Dat lukt door een mix van dialoog-training, oefening in het stellen van ‘gevaarlijke vragen’ en een introductie in het dialectisch denken.

Filosofie moet je doen. We gaan het dus niet hebben over oude, dode denkers, Hannah Arendt of Nietzsche of de stoïcijnen. We gaan nieuw, levend denken op gang brengen, individueel, in tweegesprekken en in de groep. Zo ontwikkel je dialogisch en dialectisch leiderschap.

Reculer pour mieux sauter

De retraites met Harm laten zich goed combineren met zijn overige aanbod voor organisaties: boardroom reviews, waardenonderzoek en strategische beschouwingen op schrift. De terugtrekkende beweging, de bezinning en het goede gesprek dragen vrucht in de stap (of de sprong!) vooruit.

Harm van der Gaag

/ Wat is dialectiek?

Dialectisch denken is proces-denken zoals we dat leren bij Herakleitos en Hegel. Het is ook wat de beste leiders doen. Er bestaat geen recept voor, geen stappenplan. Je kunt het je wel eigen maken, door oefening.