• .
  • .
  • ..
  • ..
  • ...
Pagina laadt...

ik zie ik ziestrategie

Werkvormen
• Boardroom review
• Strategische verkenningen
• Schrijfwerk over waarden, visie en missie

MAAK EEN BELAFSPRAAK VOOR OVERLEG

De weg kennen

in een veranderend landschap


Het is een dogma van nu: ‘Verandering is de enige constante.’ Die gedachte is echter zelf ook een constante en gaat dus meteen onderuit. Herakleitos zei het 2.500 jaar geleden beter: "Alles stroomt". Dat is nauwkeuriger, want stromen is niet zomaar veranderen, maar veranderen in één richting, gedurende langere tijd, opgestuwd of aangetrokken door iets anders. Deze gedachte blijft wel overeind.

De toekomst voorspellen kan niemand, maar veranderingen herkennen, er de aard en richting van benoemen, is wel mogelijk. En hard nodig, want je strategie bepalen zonder dit inzicht is voorzichtig rijden in dichte mist. Veranderingen ‘lezen’ en daaruit inzichten distilleren vereist geoefend dialectisch denken, niet gebonden aan één model van organisatieontwikkeling en niet beperkt tot één toepassingsgebied of type problematiek. Dialectiek is het ‘binnenwerk’ van elk proces van spanning, impasse en doorbraak naar nieuwe orde. Een denker die zich de dialectiek eigen heeft gemaakt kent de weg in een veranderend, ‘mistig’ landschap.

Harm is zo’n dialectisch denker. Hij heeft geleerd van Herakleitos, Socrates en Hegel, en past sinds 20 jaar zijn inzichten toe, onder meer door te reflecteren op organisatieprocessen. Gesprekken met medewerkers en boardroom-interventies resulteren in een beschouwing op schrift die het denken binnen je organisatie naar het volgende level opstuwt.

Eerst zien, dan geloven? Een kennismakings-boardroom-review is vrijblijvend en kosteloos. Zie het als een offerte in levenden lijve.

Bestuurders van organisaties die van dit aanbod gebruikmaken kunnen de impact daarvan vergroten en bestendigen door een filosofische retraite in Nederland of Italië, met een klein gezelschap, begeleid door Harm.

Harm van der Gaag

/ Wat is dialectiek?

Dialectiek is denken dat niet angstvallig vasthoudt, maar de handen vrij heeft. Dat de logica van de verandering herkent en kan aanwijzen in elke concrete situatie. En daardoor nooit verdwaalt in abstracties.